Krško: Štirje kandidati za župana

Na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, bodo volivci in volivke Občine Krško izbirali med štirimi kandidati za župana. Zdajšnji pa je dobil resnega tekmeca.

V Krškem za župana kandidirajo:

  • Dušan Dornik, letnik 1980, iz Krškega: s podporo strank SMC, SDS, DeSUS in Lista ROK
  • Božidar Resnik, letnik 1963, iz Straže pri Raki: s podporo stranke Dobra država
  • Mag. Miran Stanko, letnik 1956, iz Krškega: s podporo stranke SLS
  • Mag. Aleš Suša, letnik 1972, iz Krškega: s podporo stranke Levica

Zdajšnji župan Miran Stanko, za katerega je veljalo, da ne bo več kandidiral in da se od županstva poslavlja, nato pa si je premislil, je tako dobil močnega protikandidata. To je Dušan Dornik, ki ga uradno sicer predlaga SMC – Stranka modernega centra, je pa skupni kandidat strank SMC, SDS, DESUS in Liste ROK – stranka za razvoj občin in krajev.

Dušan Dornik (vir: FB)

Dušan Dornik je 38-letni odvetnik s samostojno odvetniško pisarno v Krškem. Napovedal je, da želi v občini vpeljati novo vizijo razvoja, ki je bila doslej nekako izgubljena. Kritičen je do tega, da občina že 20 let zanemarja stanovanjsko politiko.

Meni, da je treba sprejeti strateški prostorski načrt vse do leta 2050, se lotiti stanovanjske politike, zmanjšati brezposelnost, povečati subvencije in število mest v vrtcih,  glede na zapolnjene kapacitete in dolge čakalne dobe pa je treba zgraditi še en dom za starejše občane, kar bi naredili prek javno-zasebnega partnerstva. V načrtu ima tudi izgradnjo bazena.

Mag. Miran Stanko

Mag. Miran Stanko je župan od 25. marca 2012, ko je na tem mestu nadomestil Franca Bogoviča, ko je bil ta izvoljen za poslanca v Evropskem parlamentu.

Ob predstavitvi je dejal, da želi nadaljevati po začrtani poti naložb. Razvoj gospodarstva in turizma kot generatorja delovnih mest ostaja osrednja naloga, pri tem prednost daje predvsem razvojnim projektom domačih podjetij ter iskanju novih vlagateljev in podjetij v poslovnih conah.  Na področju skrbi za starejše si bo prizadeval za ureditev dnevnega centra za starejše ter gradnjo oskrbovanih stanovanj in ostale infrastrukture, pa tudi vzpostavitev manjših enot za starejše po manjših krajih. Za mlade bo v naslednjih letih potrebno zagotoviti več stanovanj, predvsem v starem mestnem jedru Krškega. Med ključnimi nalogami bo sprememba Občinskega prostorskega načrta ter ureditev območja Vipap. Izgradnje bazena nima v načrtu.

M. P.