Prepovedani bodo zloraba funkcij za zasebno korist, podkupovanje in zaposlovanje “po zvezah”

Občinski svet Občine Krško je na zadnji seji sprejel kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov v Občini Krško. Kodeks županu, občinski svetnikom in drugim funkcionarjem prepoveduje izrabljanje svojih funkcij za zasebno korist, podkupovanje in t. i. zaposlovanje po zvezah.

Kodeks zavezuje vse politike, ki opravljajo mandat v Občini Krško in jim je bil mandat podeljen bodisi s splošnimi volitvami, bodisi na posrednih volitvah. Določa standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti, in seznanitev državljanov s standardi obnašanja, ki jih lahko pričakujejo od izvoljenih predstavnikov.

Predstavnike občine zavezuje, da svoje delo opravljajo v skladu z zakonom, vestno in odprto. Pri tem svojih funkcij ne smejo izrabljati za zasebno korist.

Če bi imeli od posameznih glasovanj osebne interese, pa morajo takšne interese naznaniti pred odločanjem in se iz njega izvzeti.

Kodeks izvoljenim predstavnikom omejuje sočasno opravljanje dveh ali več političnih funkcij. Poleg tega ne smejo opravljati funkcij, ki vključujejo nadzor njihovih lastnih položajev. Pri opravljanju svojega dela se morajo tudi vzdržati obnašanja, ki po veljavnem pravu šteje za aktivno ali pasivno podkupovanje.

Zavezuje jih tudi, da spoštujejo proračunsko in finančno disciplino, ki zagotavlja pravilno upravljanje javnega denarja.

Kodeks tudi določa, da morajo funkcionarji podpisniki preprečiti zaposlovanje upravnega osebja, “ki ne temelji na načelih priznavanja odlik in strokovnih sposobnosti ali za namene, ki so drugačni od potreb oddelka”, pri zaposlovanju uslužbencev pa morajo sprejeti nepristransko in utemeljeno odločitev, ki izkazuje skrbnost dobrega gospodarja.

Morebitne kršitve kodeksa bo obravnavalo častno razsodišče občin. Podpisati so ga morali župan ter članice in člani občinskega sveta.

M. P.