Krško: Občina objavila razpis za sofinanciranje mladinskih programov

Krško

Občina Krško je objavila javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino za leto 2019. Z njim bo sofinancirala organizacije, ki v občini delujejo na področju mladine. Razdelila bo 38.000 evrov, prijaviti se je mogoče do 7. januarja.

Za občinska sredstva je možno kandidirati z dvema vrstama programov – programi za otroke do 15. leta starosti ter drugi programi mladinskih organizacij oz. organizacij za mlade. Občina bo pri tem sofinancirala programe, kot so vzgoja za sodelovanje mladih v vseh zadevah, ki zadevajo mlade; zdravje in dobro počutje mladih; neformalno izobraževanje mladih; zaposlovanje in karierna orientacija ter mladinsko organiziranje in podpora dejavnosti mladinskih organizacij. Ne bo pa financirala turističnih potovanj, športnih in drugih tekmovanj, programov organizirane športne vadbe, mladinskih aktivnosti komercialnega značaja ter kulturnih predstav in festivalov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne in druge organizacije, ki so pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije ter so registrirane za opravljanje programov na področju mladih. Pri tem morajo na področju mladinskih aktivnosti in mladinskega dela delovati vsaj že eno leto.

M. P.