Krško: Imenovani člani odborov in komisij

Člani Občinskega sveta Občine Krško so na drugi korespondenčni seji, ki je bila v torek, imenovali člane občinskega nadzornega odbora in ostalih odborov v novem mandatu. S tem je omogočeno, da krška občinska oblast lahko začne delati na polno.

Člani Nadzornega odbora so: Davorin Dimič, Irma Faflek, Zlata Gajšak Požgaj, Janez Kerin, Ani Nuša Masnik, Damjan Reberšek in David Slivšek.

Člani Normativno-pravne komisije so: Tajana Dvoršek, Moran Jurkovič, mag. Aleš Suša, mag. Nataša Šerbec, Marjan Kranjec, David Moškon in Silvija Umek.

Člani Komisije za občinska priznanja ter sodelovanje z občinami so: Janez Barbič, Luka Gramc, Anton Petrovič, Aleš Zajc, Mojca Železnik, Alojz Marolt in Matija Požeg.

Člani Komisije za vloge in pritožbe so: Matjaž Gomilšek, Moran Jurkovič, Robert Kostevc, Silvo Krošelj, Stanka Jurečič, Boris Kranjc in Marjana Planinc.

Člani Odbora za družbene dejavnosti so: Tajana Dvoršek, Jožica Mikulanc, Damjana Pirc, Aljoša Preskar, Mojca Železnik, Maša Dostal Ivanšek, Olivera Mirković, Vlasta Moškon in Janez Jože Olovec.

Člani Odbora za finance in občinsko premoženje so: Jožica Mikulanc, Jože Olovec, Jože Slivšek, Aleš Zajc, Jože Žabkar, Olivera Mirković, Marija Stopinšek, Jože Turk in Irena Virant.

Člani Odbora za gospodarstvo in turizem so: Vlado Grahovac, Kristina Ogorevc Račič, Anton Petrovič, mag. Aleš Suša, Jože Žabkar, Karel Kerin, Nicole Radermacher, Helena Resnik in Marjan Vešligaj.

Člani Odbora za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja so: Janez Barbič, Franc Bogovič, Dušan Dornik, Moran Jurkovič, Zdravko Urbanč, Lojze Kerin, Aleš Pirc, Božidar Resnik in Jožef Zupančič.

Člani Odbora za krajevne skupnosti in komunalno infrastrukturo so: Vlado Bezjak, Vlado Grahovac, Franc Lekše, Zdravko Urbanč, Aleš Zajc, Martina Bobnič, Zoran Dular, Alojz Kerin in Matej Libenšek.

Člani Odbora za mladino so: Milena Bogovič Perko, Luka Gramc, Damjan Mežič, Kristina Ogorevc Račič, Boštjan Pirc, Mateja Dimc, Andraž Dostal, Ela Kovačič in Martina Zlobko.

Člani Odbora za okolje in prostor so: Milena Bogovič Perko, Silvo Krošelj, Damjan Mežič, Damjana Pirc, Ana Somrak, Miro Čelan, Stanka Jurečič, Marjan Špes in Miroslav Tičar.

Člani Odbora za zaščito in reševanje so: Vlado Bezjak, Matjaž Gomilšek, Moran Jurkovič, Franc Lekše, Ana Somrak, Boštjan Arh, David Imperl, Nataša Kern in Bojan Naraglav.

Z imenovanjem članov komisij in odborov je občinski svet popolnjen in lahko začne z delom na polno, kot se temu pregovorno reče.

Posamezne stranke imajo v občinskem svetu naslednje število svetnikov: SLS (11), SDS (4), SMC (4), SD (3), DeSUS (1), NSi (1), Levica (1), SNS (1), Dobra država (1) in ROK – Stranka za razvoj občin in krajev (1).

M. P.