Komunala Brežice izvedla družbeno koristno akcijo pri OŠ Velika Dolina

Družbeno koristno akcijo je Komunala Brežice letos izvedla pri Osnovni šoli Velika Dolina.

Komunala Brežice je tudi letos organizirala družbeno koristno akcijo. V preteklih letih so že izvedli akcijo čiščenja okolice pri OŠ Pišece in OŠ Brežice, letos pa so priskočili na pomoč Osnovni šoli Velika Dolina.

Ker bodo na šoli v kratkem prenavljali atletsko stezo, je bilo treba odstraniti 30 smrek. Zaposleni na Komunali so izvedli prostovoljno delovno akcijo, v okviru katere so strojno in ročno odstranili drevesa ter jih odpeljali v nadaljnjo predelavo.

»Na Komunali Brežice smo se odločili, da kot družbeno odgovorno podjetje vsako leto s prostovoljnim delom v našem lokalnem okolju izvedemo dobro delo,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice. 

C. R.