Knjižnica v Krškem: Zapravili že 1,4 milijona, a graditi še niso začeli

Saga o gradnji nove Valvasorjeve knjižnice v Občini krško se vleče že od leta 2007 in, kot kaže, še ne bo zaključena tako hitro. Do zdaj je občina za novo knjižnico porabila že nekaj manj kot 1,4 milijona evrov, a slednjo še niso začeli niti graditi. Samo projektno in gradbeno dokumentacijo bo treba plačati dvakrat.

Načrti za gradnjo nove knjižnice segajo v začetek tega stoletja, konkretneje pa so jih na občini začeli uresničevati leta 2005, ko je občinski svet sprejel sklep, da bo občina novo knjižnico gradila v starem mestnem jedru, konkretneje na območju nekdanjih delavnic Srednje šole Krško in dela objekta v lasti družine Komočar. Izveden je bil javni natečaj za izbiro idejno urbanistične rešitve, z zmagovalcem natečaja, arhitekturnim birojem Ravnikar Potokar iz Ljubljane, pa je bila sklenjena pogodba o izdelavi projektno-gradbene dokumentacije in dokumentacije za izvedbo gradnje.

Čeprav takrat občina še ni pridobila vseh potrebnih soglasij, je decembra 2010 na Upravno enoto Krško vložila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki pa je bilo zavrnjena, ker občinski svet ni odobril nakupa nepremičnin, potrebnih za izgradnjo. Pozneje so občinski svetniki sicer svojo odločitev spremenili in sklep o nakupu sprejeli, a so se vmes spremenili pogoji. Država je namreč spremenila predpise  o  gradnji  objektov in o energetski  učinkovitosti  stavb, zato bi bilo treba izvesti nov natečajni postopek in izdelati novo projektno dokumentacijo.

Leta 2015, ko je bilo za projekt porabljenega že kar nekaj denarja, so bile tako aktivnosti za gradnjo nove knjižnice v območju nekdanjih delavnic tehnične šole ustavljene.

Po dlje časa trajajočih razmišljanjih in iskanjih primernih rešitev se je občina nato odločila, da bo novo knjižnico naredila v kapucinskem samostanu, kjer knjižnica deluje že zdaj. Kapucini, ki so do leta 2025 svoje prostore brezplačno odstopili knjižnici, so namreč ocenili, da  bodo  po poteku pogodbe dolgoročno  zelo  težko  zagotavljali  sredstva  za  vzdrževanje samostana in Kapucinske knjižnice, ki prav tako deluje v okviru zdajšnje knjižnice, zato so se odločili za prodajo dela samostana s pripadajočim parkom občini. Občina je za samostan odštela 304.000 evrov. Morala je naročiti izdelavo nove idejne arhitektonske zasnove umestitve knjižnice v samostan ter novo projektno in drugo dokumentacijo.

Da je bilo do zdaj za izgradnjo nove knjižnice porabljenega že nesorazmerno veliko denarja, je občino pred nedavnim opozoril tudi občinski svetnik iz vrst SDS Jože Olovec. Na občini v odgovoru svetniku dosedanje visoke izdatke opravičujejo z dolgotrajnimi postopki ter zapleti.

Gradnja nove oziroma bolje rečeno razširitev in prenova zdajšnje knjižnice bi se sicer morala začeti že lani, a je bil začetek gradnje prestavljen na letošnje leto. Stala naj bi pet milijonov evrov, končana pa naj bi bila do leta 2021.

M. P.