Kje v Sevnici se bo po novem še lahko gradilo?

Sevnica

Občina Sevnica je pred časom objavila dopolnjen osnutek sprememb občinskega prostorskega načrta, ki prinaša nekaj sprememb namembnosti zemljišč v Zabukovju in Boštanju. Pripombe na osnutek je mogoče podati le še do srede.

Občina je dopolnjen osnutek javno razgrnila na svoji spletni strani, prav tako v prostorih občine, kjer je na voljo za ogled v času uradnih ur od sredine decembra.

Jutri, v torek bo občina izvedla tudi javno obravnavo dopolnjenega osnutka, in sicer ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Pripombe na osnutek je mogoče podati tako na sami občini kot preko spletne strani. Občina jih bo preučila, nato pa se bo do njih opredelil še občinski svet.

M. P.