Katere ceste v Občini Krško bodo prenavljali v naslednjih štirih letih

Krški občinski svet bo na naslednji seji, ki je sklicana za četrtek, potrjeval načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2019 in 2022, v katerem so določene prednostne obnove in vzdrževanja občinskih cest v naslednjih štirih letih. Za slednje namerava občina nameniti 10 milijonov evrov.

Kot je razvidno iz predloga načrta, ki ga bo potrjeval občinski svet, namerava občina v Brestanici leta 2021 in 2022 preplastiti cesto Brestanica – Anže. Že letos in prihodnje leto ter v letu 2022 je načrtovana preplastitev ceste Stolovnik – Raztez v dolžini 1,5 kilometra.

Do leta 2022 namerava občina sanirati in preplastiti 800 metrov ceste na Libno v Dolenji vasi. V Krajevni skupnosti Gora je v naslednjih treh letih predvidena preplastitev 600 metrov ceste Gora – Golek, v štirih letih pa 400 metrov ceste Gora – Dunaj. V letu 2020 je predvidena preplastitev 1000 metrov ceste Gora – Straža – Strmo Rebro.

V Krajevni skupnosti Koprivnica sta v naslednjih štirih letih predvidene širitev in preplastitev 1000 metrov ceste Vrstovšek – Mirt ter rekonstrukcija ceste Veliki Kamen – Mrčna Sela – Zavrče.

V samem Krškem občina načrtuje preplastitev Ulice na Narplju in ceste Videm – Bučerca – Sremič. V naslednjih treh letih je predvidena tudi preplastitev ceste G5 – Drnovo – Mrvice. V Leskovcu pri Krškem občina načrtuje preplastitev od 1000 do 1500 metrov dolgih odsekov na cestah Cesta Leskovec – Velika Vas in Senuše ter Leskovec Golek – Veliki Trn.

V Krajevni skupnosti Podbočje občina v naslednjih dveh oziroma štirih letih predvideva rekonstrukciji cest Šutna Grad – Škorc in Šutna Škorc – Brezovica. V Krajevni skupnosti Raka so predvidene (delne) preplastitve cest Podulce – Zabukovje, Podulce – Površje, Planina pri Raki, Planina Smrečice in Gmajna – Dol. vas pri Raki – Zabukovje.

V Krajevni skupnosti Rožno – Presladol je v naslednjih štirih letih predvidena preplastitev ceste Rožno – Presladol, V Krajevni skupnosti Senovo preplastitev ceste Bohor – Srebotno in Ulice Senovo, v Krajevni skupnosti Senuše pa rekonstrukcije cest Straža pri Raki – Senuše, Brezje pri Senušah – Velika vas in Leskovec – Senuše – Veliki Trn.

Na cesti Veliki Podlog – Gržeča vas – Mali Podlog je v naslednjih štirih letih predvidena preplastitev v dolžini 2000 metrov. Predvidene so tudi preplastitve oziroma modernizacije cest Veliki Trn – Arto, Ravni – Pijana Gora, Črešnjice – Pijavško in Krško – Veliki Trn – Planina.

M. R.