Brežiški proračun pod streho – poglejte, kaj vse bodo gradili in obnavljali

Seja brežiškega občinskega sveta.

Občinski svet Občine Brežice je na zadnji seji sprejel proračun občine za leto 2019, po katerem bodo letos za naložbe namenili 10,7 milijona evrov. Med drugim nameravajo nadaljevati obnovo železnega mosta čez reki Savo in Krko, začeti gradnjo vrtca pri Osnovni šoli Artiče in ponovno oživiti nekdanji dom upokojencev v Brežicah.

 

Kot je na seji dejal župan Ivan Molan, je cilj občine enakomerno razvijati vse krajevne skupnosti. Številni projekti, ki bodo financirani iz proračuna, so tako namenjeni obnovi in izboljšavi vodovodov (Križe, Cerklje 3. faza, Cirnik, Ribnica-Gaj-Brezje, Bizeljsko, Sromlje) in izgradnji kanalizacij (Gabrje, Krška vas). Občina bo tudi nadaljevala z obnovo gradu Brežice, nogometnega stadiona in urejanjem pločnikov (Črnc, Kalin-Obrežje). Načrtuje obnovo lesenega mosta čez Krko v Cerkljah in urejanje križišča v Črešnjicah. Omenjeni dve naložbi bo sofinanciralo ministrstvo za obrambo v skladu z dogovorom o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki.

Na seji so občinski svetniki soglasno potrdili tudi dopolnilo k proračunu, ki so ga predlagali člani občinskega Andrej Vizjak, Matija Kolarič, Aljoša Rovan in Jožica Sušin. Amandma Splošni bolnišnici Brežice iz občinskega proračuna namenja 100.000 evrov za nakup CT naprave iz naslova participativnega proračuna.

Župan Molan je ob tem opozoril na večletni mačehovski odnos države do Splošne bolnišnice Brežice, ki je namenjena za oskrbo več kot 70.000 prebivalcem Posavja, kljub temu pa država v zadnjih letih bolnišnici ni namenila sredstev za investicije in nakup nujno potrebne naprave, kot je CT.

Nadaljevali bodo z obnovo železnega mosta čez reki Savo in Krko.

M. P.