Brežice: Znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan

Danes bo v Posavskem muzeju Brežice potekal znanstveni simpozij 1. Toporišičev dan. Začetek bo ob 9. uri, s pozdravnimi nagovori Alenke Černelič Krošelj (v imenu posavskih organizatorjev), Ivana Molana, župana Občine Brežice, in Mateja Šeklija, vodje simpozija.

Tema znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan je Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika. Naslovna problematika bo obravnavana v 15 referatih, ki jih bodo predstavili jezikoslovci različnih teoretičnih modelov in metodoloških pristopov.

V okviru simpozija bo ob 11.30 potekala tudi okrogla miza na temo Skladnja enostavčne povedi pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli, na kateri se bodo osnovno- in srednješolski učitelji ter študenti različnih jezikoslovnih študijskih programov pogovarjali z jezikoslovcem Kozmo Ahačičem.

Popoldanski del se bo začel ob 15. in bo trajal do 18., ko se bo začela diskusija. Sledila bo večerja v Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Na poti v Dobovo organizatorji pripravljajo še kratek postanek pri Toporišičevi domačiji v Mostecu.

Simpozij organizirajo: Civilna pobuda v spomin doktorju Jožetu Toporišiču Mostec, Knjižnica Brežice, Občina Brežice, Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Posavski muzej Brežice, Slavistično društvo Posavja, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Namen simpozija je ovrednotiti in nadaljevati znanstveno delo akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča (1926–2014) na področju raziskovanja slovenskega jezika ter hkrati njegove izsledke na poljuden način posredovati zainteresirani strokovni in nestrokovni javnosti v Posavju ter širše v slovenskem jezikovnem prostoru kot tudi zunaj njega. Vabljeni!

M. P.