Brežice: Kaj je treba vedeti o vpisu otroka v vrtec?

Vrtec Mavrica Brežice.

Tudi v Občini Brežice začenjajo zbirati vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2019/2020. Vpisi bodo potekali od 11. do 15. marca, od 8. ure najprej. Vrtci bodo prejemali vloge za vključitev otrok v vrtec s pričetkom od 1. septembra 2019. K oddaji vloge so vabljeni tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnili šele med šolskim letom.

V Občini Brežice delujejo Vrtec Mavrica Brežice in vrtci pri osnovnih šolah: Artiče, Bizeljsko, Cerklje ob Krki, dr. Jožeta Toporišiča Dobova z enoto v Kapelah, Globoko, Maksa Pleteršnika Pišece in Velika Dolina.

Otroke je mogoče vpisati v dnevni program, ki traja od šest do devet ur dnevno, ter krajši program, ki je namenjen otrok do treh let in traka tri ure na dan (vsak dan med 9. in 12. uro. Vrtci bodo krajši program izvedli, če bo vpisanih najmanj 17 otrok. Vpis bo mogoč tudi v popoldanski program, ki bo trajal štiri ure, vsak dan med 9. in 13. uro. Tudi ta program bo izveden, če bo vpisanih najmanj 17 otrok.

Obrazec za vpis je mogoče dobiti v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca oziroma šole, vlogo pa lahko starši prinesejo osebno ali pošljejo po pošti v želeni vrtec.

Na podlagi števila prejetih prijav, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev bo pripravljena organizacija dela vrtcev za šolsko leto 2019/20. V oddelke bodo razporejeni otroci, ki bodo 1. septembra 2019 izpolnjevali pogoje za vključitev. Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok.

Vrtec bo obravnaval vloge, ki jih bodo starši oddali v času razpisa in starše povabil k sklenitvi pogodbe, ki jo je treba podpisano vrniti v 15 dneh od vročitve poziva. S podpisom pogodbe se šteje, da je otrok z datumom, ki je napisan na pogodbi, vključen v vrtec. V primeru, da v roku podpisane pogodbe starši ne bodo vrnili v vrtec, se šteje, da so vlogo umaknili. Vloge za otroke, ki bodo na 1. septembra 2019 izpolnjevali pogoje, a bodo oddane po razpisu, bodo obravnavane meseca maja.

Vloge za otroke, ki do začetka šolskega leta ne bodo izpolnjevali pogojev za vključitev, bo vrtec evidentiral. V kolikor bo vrtec razpolagal s prostimi mesti med šolskim letom, bo za evidentirane vloge ob pogoju, da otrok izpolnjuje vse pogoje za vključitev, staršem posredoval povabilo k sklenitvi pogodbe v mesecu pred želenim datumom vključitve otroka v vrtec.

M. P.