Brežice: Enotni v zahtevi za ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice

Z včerajšnje seje Sveta regije Posavje.

Poročali smo že, da je poslanec Tomaž Lisec v sodelovanju s Splošno bolnišnico (SB) Brežice in Občino Brežice pripravil gradivo za parlamentarno sejo Odbora za zdravstvo, kjer bodo obravnavali strategijo razvoja intenzivne medicine v Sloveniji. Seja bo v četrek. Na strategiji vztraja ministrstvo za zdravje, ki je v domeni SMC. Če bo strategija obveljala in bodo v vladnih strankah trmasto vztrajali na svojem, bo to za SB Brežice in prebivalstvo Posavja zelo slabo.

O tem so včeraj razpravljali tudi na 78. izredni seji Sveta regije Posavje, kjer so posavski župani soglasno sprejeli sklepe, s katerimi podpirajo ohranitev in razvoj Splošne bolnišnice Brežice, v četrtek pa se bodo udeležili tudi seje v parlamentu.

Razlog za sklic seje Sveta regije, ki ga vodi brežiški župan Ivan Molan, je bil predlog Strategije intenzivne medicine v Republiki Sloveniji, ki predvideva spremembo statusa brežiške bolnišnice iz splošne v lokalno, kar bi prineslo krčenje osnovnih storitev bolnišnice in onemogočilo njen razvoj ter imelo za posledico slabšo oskrbo pacientov iz Posavja in nižjo kakovost življenja v regiji Posavje.

Ivan Molan je pri tem še povedal, da država SB Brežice že štiri leta ni zagotovila denarja niti za osnovno delovanje, kot je nakup novih rentgenskih naprav, niti za nove investicije, ki so potrebne za razvoj bolnišnice. Ta nudi zdravstvene storitve na sekundarni ravni za dobrih 60.000 prebivalcev regije Posavje.

Včerajšnje seje sveta regije so se udeležili vsi posavski župani – župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan občine Brežice Ivan Molan, župan Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, župan občine Krško mag. Miran Stanko, župan občine Radeče Tomaž Režun in župan občine Sevnica Srečko Ocvirk. Navzoča sta bila tudi predlagatelj parlamentarne obravnave Tomaž Lisec, pa tudi Igor Zorčič, ki je kot vodja svetniške skupine v državnem zboru pomemben član SMC, ki vztraja na tej strategiji. Manjkal pa je radeški poslanec Matjaž Han iz SD.

Posavski župani se bodo v četrtek, 14. februarja, udeležili tudi nujne seje parlamentarnega odbora za zdravstvo, kjer bodo poslanci obravnavali to strategijo. Več o zahtevi za sklic te seje smo poročali tukaj

Četrtkovo sejo bomo spremljali in poročali o tem.

Tako so posavski župani včeraj soglasno podprli sklepe, ki so jih poslali ministrstvu za zdravje.

M. P.